Nem chua rán Hồng Chiến đã góp phần làm cho thực đơn những món ngon của Hà Nội thêm phong phú, đặc sắc.